پرسش های متداول

فهرست گروه بندی ها

پرسش های متداول

آیا موسسه شما کلاسهای کارآموزی برگزار می کند؟

بله

با چه نرم افزاری آموزش می دهید؟

نرم افزار نوسا

اموزش یادگیری نوسا چند جلسه طول می کشد؟

24 جلسه طی 2 ماه