درباره ی ما

موسسه حسابداری و حسابرسی خاقانی : با شماره ثبت187 ،سال 1377 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرمان به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت موسسه طبق اساسنامه آن، انجام کلیه خـدمات و مشاوره مـالی، حسابداری،  انجام رسیدگی و بررسی حسابها و اسناد و گزارشهای مالی، تجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترلهای داخلی و مدیریتی، اصلاح حساب، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای مالی و مدیریتی، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، ارائه مشاوره مالی ، انجام بررسیهای ویژه مالی و ... می باشد.

این موسسه از زمان شروع فعالیت خود از سالها قبل تاکنون با اتکاء به دانش و سالها تجربه کاری مدیران و کادر حرفه ای خود، به طیف گسترده ای از شرکتهای ایرانی که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور منجمله،  پیـمانکاری، تولیـدی و صنعتـی، بازرگــانی، خدماتی، مشاوره و . . . مشغول به فعالیت بوده اند، خدمات تخصصی متنوع مالی منجمله حسابداری، حسابرسی، اصلاح حساب، ایجاد و بهینه سازی سیستمهای موجود مالی، مشاوره های مالی و غیره ارائه نموده است. . . .

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۳۱

مجله حسابرس